Координати Закарпаття : Джерело

Упорядковане джерело на дорозі між селами Чумальово (Думальове) і Дулове (Дулове)